Dag en nacht bereikbaar
06-51 82 75 45

Kind, gezin en rouw

Op het moment dat je hoort dat een dierbaar persoon ernstig ziek is en niet meer lang te leven heeft en gaat overlijden, zakt de grond onder je voeten vandaan. Zeker als dit gaat over een ouder of een kind in het gezin.

Hoe lastig ook, het is belangrijk om kinderen ook te betrekken in het ziekte- en overlijdensproces. Kinderen voelen aan dat er iets niet klopt en gaan, als zij niet betrokken worden, daar hun eigen conclusies uittrekken, hierdoor ontstaat gevoel van onveiligheid en angst.
Alleen hoe betrek je met alle zorgen, het verdriet en de onzekerheid over de toekomst, je kinderen op een goede manier?

Ik ben Martine Goeting en begeleid ouders en kinderen tijdens momenten van verlies en rouw.
Door al tijdens het ziekbed kennis te maken en te bespreken wat jullie als gezin en los van elkaar nodig hebben in de periode van het ziekbed, ontstaat er na het overlijden meer ruimte om echt te kunnen rouwen.

Samen met jullie bespreek ik wat nodig is op praktisch en emotioneel gebied.
Wat vertel je de kinderen en hoe doe je dat eigenlijk? Hoe maak je de laatste weken/maanden samen nog herinneringen? Hoe neem je afscheid van elkaar en hoe pak je na het overlijden de draad als gezin weer op?
De gesprekken die wij voeren ondersteun ik met materialen en werkvormen waardoor het voor ieder gezinslid duidelijk wordt. Bij kinderen geldt namelijk: ‘Hoe concreter, hoe beter’.

Logo

Hartelijke groet, Martine Goeting
www.kindercoachvindingrijk.nl
info@kindercoachvindingrijk.nl
Telefoon: 06-31588891

Naar het overzicht