Dag en nacht bereikbaar
06-51 82 75 45

DELA polis en dienstverlening door Memora

U kunt altijd kiezen voor Memora uitvaartverzorging ook als u verzekerd bent bij DELA. Wij bieden persoonlijke begeleiding en nemen u stap voor stap mee in het proces. Dit betekent dat er iedere dag persoonlijk contact is met dezelfde persoon die u en uw naasten begeleidt. Immers iedereen verdient een mooi afscheid en daar zetten wij ons voor in. Ook komen wij na de uitvaart nog een aantal keren bij u terug om terug te blikken en ondersteuning te bieden waar wij kunnen. Tijdens de begeleiding ontvangt u een kostenbegroting afgestemd op de besproken wensen. Hierbij laten we de vergoeding van de DELA polis buiten beschouwing. Helaas is het niet meer mogelijk om deze rechtstreeks te kunnen verrekenen. De wachttijd voor de financiele afwikkeling van de dossiers is erg lang. Hierdoor duurt het voor ons té lang voordat wij de uitkering ontvangen, terwijl alle onkosten van de uitvaart door ons voorgefinancierd worden. Uiteraard informeren wij u vooraf welke vergoeding u kunt verwachten van DELA en hoe u de verzekering kunt stopzetten waarna de uitkering volgt. Deze afwikkeling kunt u dan zelf in gang zetten.

Ook kan het voorkomen dat u al contact hebt gehad met DELA en u toch over wilt stappen voor de verdere begeleiding door Memora. De gemaakte kosten door DELA worden in mindering gebracht op de uitkering waar u recht op heeft. Memora brengt alleen haar gemaakte kosten bij u in rekening. De afwikkeling van de onkosten en de verzekering van DELA gebeurt rechtstreeks met de nabestaande(n).

Het is spijtig dat wij de service die wij normaal bieden om de verzekering rechtstreeks aan ons over te laten maken, niet meer kunnen verlenen. Wij hebben geen invloed op interne factoren binnen DELA en kunnen daarover geen uitspraken doen.

 

Naar het overzicht