Dag en nacht bereikbaar
06-51 82 75 45

Coronavirus

Update dinsdag 29 september 2020

RIVM postmortale zorgverlening (uitvaartbranche) 

Coronavirus en overlijden
Het nieuwe coronavirus is een virus dat door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en (direct) contact overgebracht wordt van mens op mens. Griepvirussen worden op dezelfde wijze verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan griep (influenza). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.

Besmettingsrisico’s na overlijden
Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het uitvoeren van handhygiëne na elk contact met de overledene, zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.  

De laatste verzorging van een Corona-overledene
Memora Uitvaartverzorging heeft besloten om de laatste verzorging alleen door het zorgteam te laten uitvoeren. Het zorgteam heeft persoonlijke beschermingsmiddelen die voorkomen dat overdracht van het virus kan plaatsvinden. Daarna kan de overledene zonder problemen vervoerd worden naar de plaats van opbaring. De overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. Hierbij is het zelfs mogelijk om nog persoonlijk afscheid te nemen. Goede handhygiëne blijft essentieel na elk contact met de overledene.

De laatste verzorging van een overledene (niet aan Corona overleden)
De laatste verzorging kan plaatsvinden met familieleden. De grootte van de ruimte waar de laatste verzorging plaatsvindt, is bepalend hoeveel familieleden erbij mogen zijn. Daarnaast wordt er gevraagd of de familieleden corona gerelateerde klachten hebben. Als dit het geval is, mag men niet bij de laatste verzorging zijn. 

Lichte balseming (thanatopraxie)
Iedere overledene kan, indien hierbij de normale hygiënemaatregelen genomen worden, gebalsemd worden.

De contactmomenten bij u thuis met de uitvaartleidster van Memora Uitvaartverzorging
Samen met u en uw naaste familieleden zullen wij de regelgesprekken bij u thuis houden. Hierbij zullen wij geen handen schudden en gepaste afstand houden. Indien nabestaanden griepverschijnselen vertonen, verzoeken wij deze familieleden alleen via de online communicatiemiddelen aanwezig te zijn. 

Condoleances, uitvaart-, of afscheidsdiensten (vanaf 1 juli 2020)
De grootte van de groep genodigden zijn vrijgegeven. Uiteraard waarbij 1,5 meter afstand gewaarborgd moet blijven. Dit zorgt ervoor dat het totaal aantal toegestane genodigden afhankelijk is van de grootte van de locatie. Dit zullen wij vooraf navragen bij de locatie. Dit geldt ook voor het aantal genodigden voor de koffietafel of borrel.

Crematoria, kerken en andere locaties (vanaf 1 juli 2020)
Het aantal zitplaatsen die beschikbaar zijn met 1,5 meter afstand verschilt per locatie. Hierover kunnen wij u informeren. Dit geldt ook voor het aantal genodigden in de gekozen locatie voor het napraten. Vanaf 1 juli mogen maximaal 2 familieleden aanwezig zijn bij het laatste afscheid in de crematieruimte van het crematorium.

Rouwauto 
De rouwauto chauffeur zorgt voor het vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart. Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om mee te rijden in de rouwauto met uw dierbare. 

Digitale opname van de uitvaart
Memora Uitvaartverzorging werkt nauw samen met een soundvision studio. Hierdoor kan de uitvaart in beeld en geluid via livestreaming opgenomen worden en kunnen familieleden en andere betrokkenen vanachter de computer live aanwezig zijn bij de uitvaartplechtigheid. Ook kunnen wij een digitaal herinneringsboek maken van de uitvaartplechtigheid zodat u deze kunt bekijken en beluisteren na de uitvaart.

Herinneringsbijeenkomst op een ander moment mogelijk na 1 juli 2020
Wij kunnen ons voorstellen dat u op een ander moment, wanneer het coronavirus geen gevaar meer oplevert, nog samen met uw familie, buren, vrienden en bekenden uw dierbare wilt herinneren. Het is mogelijk om op een ander moment een herinneringsbijeenkomst via Memora Uitvaartverzorging te organiseren. Samen kunnen wij hiervoor een geschikte locatie zoeken en invulling geven aan deze bijeenkomst. Eventueel kan er hierna nog iets gedronken en/of gegeten worden. Deze herinneringsbijeenkomst kan bijvoorbeeld plaatsvinden op de verjaardag van uw dierbare of op de dag dat u bijvoorbeeld de as wilt bijzetten of verstrooien. Uiteraard kan deze herinneringsbijeenkomst ook op ieder ander gewenst moment plaatsvinden als hiervoor geen belemmering meer is vanwege het coronavirus. Wij denken graag met u mee.

Verplichte registratie van de aanwezigen (vanaf augustus 2020)
De uitvaartondernemer is verplicht om op alfabetische volgorde de naam en het telefoonnummer per aanwezige vooraf aan te leveren aan de locatie waar de condoleance, uitvaart en/of koffietafel plaatsvindt. Vaak is deze lijst al binnen de familie aanwezig. Het is van belang om deze lijst compleet aan te leveren aan de uitvaartondernemer. Mocht er sprake blijken te zijn van een virus-uitbraak kan de GGD alle betrokkenen spoedig informeren.

Dringend advies voor het dragen van mondkapjes (vanaf september 2020)
Binnen alle publieke ruimtes (kerken, crematoria, zalencentra) is het dringend advies voor het dragen van een niet-medisch mondkapje. Ook het rondlopen binnen de ruimte zal zo veel mogelijk beperkt worden. 

Tarieven dienstverlening Memora Uitvaartverzorging
Wij hebben besloten om in deze onzekere tijd flexibel om te gaan met het tarief van onze dienstverlening. Het kan zijn dat onze uren beperkt zijn, of u op een ander moment nog een beroep op ons wilt doen voor het organiseren van bijvoorbeeld een herinneringsbijeenkomst. Wij zijn altijd transparant in de kosten van een uitvaart, dit mag u dan ook in deze situatie van ons verwachten. Wij maken onze uren inzichtelijk voor u en passen daarop het tarief aan. Dat lijkt ons niet meer dan logisch.

Pas goed op uzelf en uw naasten.

Hartelijk groet,

Team Memora Uitvaartverzorging